19 juni 2022

Openingsbijeenkomst Veemarkt Leeuwarden

Op zaterdag 18 juni 2022 was dan toch de feestelijke opening van de Leeuwarder Veemarkt op de nieuwe locatie aan de Siriusweg een feit. Corona betekende vertraging. Niet voor de activiteiten van de veemarkt op de nieuwe plek, maar wel voor de bijeenkomst met honderden mensen en een paar schapen om de afronding van de bouw te markeren. Na een voor mijn cliënte positieve uitspraak van de Raad van State in april 2021 is het bestaande pand op een industrieterrein grondig verbouwd. Het bestuur van de veemarkt heb ik van harte gefeliciteerd. De commissaris van de koning en de verantwoordelijk wethouder van Leeuwarden hielden interessante toespraken, waarbij natuurlijk de stikstofproblematiek aan de orde kwam. Het zijn onzekere tijden voor veehoudende boeren. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier