28 maart 2024

Wet strafbaarstelling ecocide, zware aantasting van het milieu, binnenkort stap verder

Er wordt gewerk aan een aanpassing van het Wetboek van strafrecht. Ook strafbaar moet worden het door menselijk gedrag (handelen of nalaten) vernielen van het milieu. Het ernstig beschadigen van een ecologische stelsel levert een delict op, wil de wetgever, althans op dit moment. Tot nu toe moeten heel specifieke regels worden overtreden, wil sprake zijn van strafbaar handelen. Zoals het in beginsel niet mogen doden van beschermde dieren of het verbod op het dumpen van gevaarlijk afval in de natuur. Bovendien kan een verdachte zich op dit moment verschuilen achter een vergunning, als die het gedrag dekt. Met de wetswijzinging krijgt het milieu een grotere en ook eigen (intrinsieke) waarde in het strafrecht. Een natuurgebied kan feitelijk het slachtoffer zijn van een strafbaar feit.

Het wetsontwerp werd op 30 november 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer en aan de Raad van State. De Raad van State heeft een afdeling Rechtspraak (doet als hoogste bestuursrechter uitspraak in rechtszaken) en een afdeling Advisering (geeft advies aan het Rijk over ontwerpwetten). Na de Pasen wordt het advies van de Raad van State verwacht en gaat het proces verder. De verwachting is dat de Raad van State enkele kritische opmerkingen zal maken over het wetsontwerp. Dat is niet ongewoon. Het is uiteindelijk aan het parlement of de wetswijziging doorgaat. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier