meer dan een advocaat

Advocaat zijn van een cliënt vind ik niet voldoende. Ik maak ook graag deel uit van organisaties die mijn passies delen. Bijvoorbeeld door bestuursfuncties te bekleden. Of door het geven van cursussen. En zeker ook door hen als advocaat bij te staan. Op 16 mei 2019 is het bedrijf Common Ground Common Sense van start gegaan. Dit is een collectief van ervaren professionals, dat artistieke projecten uitvoert op het gebied van landschap, natuur, cultuur, erfgoed, zorg en openbare ruimte. Ik ben naast mijn andere werk lid van het team van CGCS. Daarbij beperk ik me niet tot de juridische aspecten.

Graag geef ik wat informatie over mijn bestuursfuncties. 

Nu: voorzitter en Rijksbestuurder van Tresoar en bestuurslid van Surplus (gerelateerd aan Stadsschouwburg De Harmonie).

Voorheen onder andere: bestuurslid van de Friese Milieufederatie, juridisch adviseur van It Fryske Gea, vice voorzitter van het Rijksadviesorgaan voor de Friese taal en de Friezen als minderheid, secretaris van Stadsschouwburg De Harmonie, bestuurslid van Liet en Liet International.

Ik ben ook Friestalig, wat voor sommige functies en relaties een voordeel is. 

Maar op de eerste plaats ben ik advocaat. In 1988 ben ik cum laude afgestudeerd in het Nederlands recht. Op 16 maart 1989 ben ik beëdigd als advocaat. In 1994 ben ik lid geworden van de Vereniging van Milieurecht Advocaten en in 2020 van de Vereniging voor Milieurecht. Milieurecht wordt ook wel Omgevingsrecht genoemd. Voor dit brede rechtsgebied sta ik bij de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd. 

Hieronder noem ik enkele cursussen die ik als advocaat (mede) heb ontwikkeld en verzorgd.

Inspraak/bezwaar/beroep tegen overheidsbesluiten voor natuurbeschermers, de natuurregelgeving en de biologische/ecologische aspecten daarvan voor juristen, bezwaar/beroep voor gemeenteambtenaren, de overheid en het strafrecht voor overheden, de wijzigingen in het ruimtelijke ordeningsrecht voor natuurbeheerorganisaties.

contact opnemen met Gina

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier