meer dan een advocaat

Alleen advocaat zijn van een cliënt vind ik niet voldoende. Ik maak ook graag deel uit van organisaties die mijn passies delen. Bijvoorbeeld door bestuursfuncties te bekleden. Of door het geven van cursussen. Op 16 mei 2019 is het bedrijf Common Ground Common Sense van start gegaan. Dit is een collectief van ervaren professionals, dat artistieke projecten uitvoert op het gebied van landschap, natuur, cultuur, erfgoed, zorg en openbare ruimte. Ik ben naast mijn andere werk lid van het team van Common. Daarbij beperk me niet tot de juridische aspecten.

Hieronder een selectie uit mijn nevenfuncties:

Nu: voorzitter en Rijksbestuurder van Tresoar, bestuurslid van It Erfskip, bestuurslid van Surplus (gerelateerd aan Stadsschouwburg De Harmonie), lid van het Greenmapper team van de economische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.

Voorheen: bestuurslid van de Friese Milieufederatie, juridisch adviseur van It Fryske Gea, vice voorzitter van het Rijksadviesorgaan voor de Friese taal en de Friezen als minderheid, secretaris van Stadsschouwburg De Harmonie, bestuurslid van Liet en Liet International.

Friestalig ben ik ook, wat voor sommige functies en relaties een voordeel is. 

Ik ben lid van de Vereniging van Milieurecht Advocaten en van de Vereniging voor Milieurecht. 

 

Hieronder een selectie uit de cursussen die ik (mede) heb ontwikkeld en gegeven:

Inspraak/bezwaar/beroep tegen overheidsbesluiten voor natuurbeschermers, de natuurregelgeving en de biologische/ecologische aspecten daarvan voor juristen, bezwaar/beroep voor gemeenteambtenaren, de overheid en het strafrecht voor overheden, de wijzigingen in het ruimtelijke ordeningsrecht voor een grote natuurbeheerdersorganisatie.

 

contact opnemen met Gina

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier