6 maart 2022

Meer natuurbeschermingsorganisaties in beroep tegen natuurvergunning vliegbasis Leeuwarden.

Op 5 maart 2022 was er een bijeenkomst voor met name politici en bestuurders over het beroep tegen de natuurvergunning van de vliegbasis Leeuwarden. De Leeuwarder Courant publiceert hierover. De Waddenvereniging, It Fryske Gea, de Friese Milieufederatie en Natuurmonumenten gaan met Milieudefensie in beroep.

Uit de tekst van de vergunning volgt dat iedereen in beroep kan gaan. Dus ook niet-natuurbelanghebbenden en overheden.

Mijn beroepsschrift wordt op vrijdag 11 maart 2022 aan de Rechtbank Noord-Nederland gestuurd.   

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier