22 juni 2021

Pieter Omtzigt en de Pikmeer-arresten

Tweede kamerlid Pieter Omtzigt is recent uit het CDA gestapt. Zijn memo gericht aan de commissie van het CDA, die de gang van zaken rond de laatste landelijke verkiezingen onderzoekt, was uitgelekt naar de media. Als advocaat heb ik de verdachte bijgestaan in de Pikmeer-zaken, die Omtzigt in zijn memo noemt, op bladzijde 16. Daar lees ik dat Omtzigt heeft geprobeerd in het verkiezingsprogramma van het CDA te laten opnemen, dat de Pikmeer-arresten worden terug gedraaid. Dat is hem niet gelukt. Uit de Pikmeer-arresten van de Hoge Raad (de hoogste strafrechter in Nederland) volgt onder andere dat de Rijksoverheid niet strafrechtelijk kan worden vervolgd. Er is eerder gewerkt aan nieuwe wetgeving waarmee aan deze strafrechtelijke immuniteit een einde zou worden gemaakt. Maar die wet is er niet gekomen. Op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad kan bijvoorbeeld een ministerie of een rijksoverheidsdienst (zoals de Belastingdienst) niet worden vervolgd. Ik kan mij voorstellen, dat Omtzigt dit in verband met de Toeslagenaffaire bij de Belastingdienst graag anders geregeld wil zien. Het is interessant te weten waarom dit voorstel van Omtzigt het verkiezingsprogramma van het CDA niet heeft gehaald. Overigens kunnen rijksambtenaren wel voor ambtsmisdrijven worden vervolgd. Wat een ambtsmisdrijf is wordt in de wetgeving strikt omschreven. Daarvan is niet snel sprake. Bovendien wordt dan niet de overheidsinstantie zelf aangepakt. Ook mijn blog van 30 april 2018 ging over de Pikmeer-arresten en geeft meer informatie. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier