3 juni 2021

Motie Vliegbasis Leeuwarden door gemeenteraad aangenomen

Na alle klachten, kamervragen en publiciteit (ook mijn artikelen in Liwwadders) over het de Vliegbasis Leeuwarden, was de gemeenteraad van Leeuwarden op 2 juni aan zet. De gemeenteraad had het onderwerp "Gezondheidsaspecten Vliegbasis" op de agenda gezet.

Gesproken is over het effect van het lawaai, de stank en de uitstoot van fijnstof van de gevechtsvliegtuigen op de gezondheid van de inwoners van Leeuwarden, zeker die in de buurt van de vliegbasis. Daartoe had GroenLinks met  PvdA, D66, CDA en FNP een motie ingediend. Met 32 tegen 6 stemmen is deze aangenomen. Alleen de VVD en Lijst 058 stemden tegen, met name op grond van het belang van Defensie en de werkgelegenheid, die de vliegbasis brengt. Verantwoordelijk wethouder Hein de Haan (PvdA) was overigens niet tegen het aannemen van deze motie, maar waarschuwde wel dat de gemeente niet veel te zeggen heeft over de vliegbasis. 
 
B&W moeten door deze aangenomen motie als wettelijk adviseur en deelnemer aan het overleg met omwonenden van Defensie de volksgezondheid op de agenda zetten. B&W zullen ook het initiatief nemen om de effecten van de vliegbasis op de gezondheid te monitoren en de gemeenteraad daarover jaarlijks informeren. 
 
Tenslotte zullen B&W erbij Defensie op aandringen rapporten over geluid, geur en stoffen wel aan de gemeente ter beschikking te stellen. Ook zullen B&W in het belang van de volksgezondheid Defensie met klem vragen om de isolatie van woningen rond de vliegbasis te controleren en zonodig te verbeteren en om de wijze van vliegen aan te passen met als doel minder overlast. 
 
De volksgezondheid is een onderwerp waarover de gemeente inderdaad moet waken. Op de geheime rapporten mag de gemeente aanspraak maken omdat zij zonder alle gegevens over geluid, geur en stoffen haar wettelijke adviesrol over de vergunningen van de vliegbasis niet kan uitvoeren. B&W kunnen zich harder opstellen tegenover Defensie. Deze motie geeft daarvoor de munitie. Wellicht voor B&W zeer welkom. 
Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier