30 april 2021

Milieudefensie en zienswijze ontwerp natuurvergunning Vliegbasis Leeuwarden

Op 30 april 2021 was ik op de radio (Omrop Fryslân). Milieudefensie, mijn cliënte, heeft kennis genomen van de ontwerp natuurvergunning voor de Vliegbasis Leeuwarden, die sinds 29 april 2021 zes weken ter inzage ligt. Zij wil binnen die termijn een zienswijze indienen. Iedereen kan dat doen. Het ministerie van LNV heeft de ontwerp vergunning gemaakt zonder kennis te hebben kunnen nemen van bijvoorbeeld geluidsrapporten en informatie over de vliegbewegingen. Het ministerie van Defensie houdt die op grond van het landsbelang geheim, zelfs voor een ander ministerie. Milieudefensie maakt zich zorgen over de effecten van het lawaai en de stikstofuitstoot op het milieu en de natuur. Ook gaat mijn cliënte in beroep bij de rechtbank. LNV heeft namelijk recent besloten niet op te treden tegen het feit dat de vliegbasis al jaren zonder natuurvergunning in bedrijf is. Ook dit besluit is gebaseerd op voor LNV niet beschikbare informatie. Defensie kan niet worden gecontroleerd. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier