16 maart 2021

Veemarkt Leeuwarden en bestemmingsplan

Op 15 maart 2021 was de zitting bij de Raad van State tussen de gemeente Leeuwarden en het bedrijf Pol Infratechniek over de vergunning voor gebruik van de Veemarkt te Leeuwarden, mijn cliënte. Vanochtend stond daarover een artikel in de Leeuwarder Courant. De veemarkt moet verhuizen en heeft daarvoor een plek op een industrieterrein uitgekozen, waar ook Pol gevestigd is. 

Pol vreest overlast, vooral door loeiende koeien. Op de nieuwe plek van de veemarkt mogen op grond van het bestemmingsplan bijvoorbeeld een slachterij of een dierenasiel gevestigd worden. Maar een veemarkt is alleen toegestaan wanneer B&W aantonen dat ook dat passend is. Daarvoor zijn geluidsrapporten gemaakt, die aantonen, dat geen sprake is van geluidsoverlast. Berekend is vooral wat het geluid van verkeer van en naar de veemarkt betekent voor de omgeving. De koeien worden namelijk inpandig geladen en gelost. Dat is een eis van de NVWA, met name omdat de dieren dan verblijven in een ruimte met een voor hen goede temperatuur. Pol heeft deze geluidsrapporten niet door een deskundige laten beoordelen, omdat dat te veel geld kost, zei de advocaat van Pol op de zitting. Zonder contra-expertise heeft dergelijke kritiek zelden resultaat bij de rechter. 

Ook stelde Pol dat de verbouwing voor de veemarkt het stuk grond ongeschikt maakt voor ieder ander gebruik. In dat geval hadden B&W de vergunning niet mogen verlenen. Ik heb namens de veemarkt aangevoerd dat de plek multifunctioneel is, net zoals de ruimte die de veemarkt nu nog huurt en enige dagen per week gebruikt. 

De uitspraak van de Raad van State is er hopelijk over zes weken. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier