25 mei 2020

Inspectie legt Vliegbasis Leeuwarden beperkingen op

De Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderneemt actie tegen de Vliegbasis Leeuwarden. Een namens Milieudefensie, afdeling Leeuwarden,ondersteund door 36 bewoners van Friesland, ingediend handhavingsverzoek heeft tot resultaat geleid. Er mag niets meer veranderd worden aan de werkwijze op de grond, in het belang van de leefomgeving van de burgers. Jaarlijks vraagt de vliegbasis bij de inspectie vele milieuvergunningen aan en worden er meldingen gedaan van wijzigingen in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld ten behoeve van de nieuwe straaljager F-35, die de F-16 moet vervangen. De inspectie zal die aanvragen en meldingen vanaf 13 mei 2020 buiten behandeling stellen. Dit wordt pas anders wanneer de vliegbasis, Defensie, een nieuwe vergunning aanvraagd voor alles wat er op de grond van de vliegbasis gebeurt. Pas daarna kan door de inspectie eventueel een actuele vergunning worden afgegeven waarin voor alle onderdelen de voor het milieu best beschikbare technieken worden toegepast en waarin de activiteiten op elkaar zijn afgestemd. De inspectie heeft de plicht tot actualisatie. De vergunning uit 2001 (!) voldoet alleen al door het tijdsverloop en de veranderingen op de vliegbasis niet meer. De inspectie verwijt de vliegbasis onder andere het niet tijdig nakomen van afspraken met de inspectie. Achter de stikstofproblematiek kan de vliegbasis zich niet meer verschuilen. Voor de krant Liwwadders heb ik hierover een artikel geschreven (www.liwwadders.nl), met toestemming van mijn cliënte, Milieudefensie. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier