3 april 2020

Vier ministeries lijken zich geen raad te weten met de regels voor de Vliegbasis Leeuwarden

In het april 2020 nummer van het blad Liwwadders is opnieuw een artikel van mijn hand gepubliceerd over de juridische situatie van de Leeuwarder Vliegbasis. De omgevingsvergunning voor de vliegbasis als geheel en de natuurvergunning ontbreken nog steeds. Vier ministeries houden zich hiermee bezig. Milieudefensie, afdeling Leeuwarden heeft contact met mij gezocht om de ministeries die kunnen optreden te vragen dat te doen. Vanuit mijn advocatenkantoor heb ik de Ministeries van Infrastructuur en Transport (omgevingsvergunning) en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (natuurvergunning) om handhaving van de regels verzocht. Dat staat ook in het artikel. Opgetreden kan worden tegen de Ministeries van Defensie (de exploitant van de vliegbasis) en van Binnenlandse Zaken (het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van de vliegbasis). Halverwege mei 2020 moet daarop een antwoord komen. Het handhavingsverzoek is ingediend namens Milieudefensie, afdeling Leeuwarden, die op haar beurt bewoners vertegenwoordigt. Beide ontbrekende vergunningen zijn bedoeld om het milieu en de natuur te beschermen. De volksgezondheid maakt daar deel vanuit. Onder andere lawaai en stank zijn van belang. Relevant daarbij is stikstof, die vrijkomt bij het verbruik van brandstof door de straaljagers. Stikstof is een soort fijnstof. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft al in augustus 2019 schriftelijk aangegeven dat de uitstoot van stikstof en de natuurregelgeving het verkrijgen van de omgevingsvergunning bemoeilijken. Daarnaast staat vast dat een natuurvergunning nodig is. Dat heeft LNV erkend. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier