13 februari 2020

De Vliegbasis Leeuwarden heeft niet de juiste vergunningen

Vandaag, op 13 februari 2020, is in Liwwadders (www.liwwadders.nl) mijn tweede artikel gepubliceerd over de juridische situatie van de Leeuwarder Vliegbasis. Ik kom op grond van stukken, die ik, na een Wob-verzoek, ontving van de landelijke Inspectie Leefomgeving en Transport, tot de conclusie dat het militiaire vliegveld geen adequate omgevingsvergunning heeft. Een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming ontbreekt geheel, ten onrechte. Dit wordt kennelijk geaccepteerd door de vier (!) bij de vliegbasis betrokken ministeries. De vliegbasis is in bedrijf, sinds 31 oktober 2019 zelfs met een nieuw type gevechtsvliegtuig, de F-35, dat meer geluid produceert dan de F-16. De "stikstof crisis" speelt een rol. Het  Rijksvastgoedbedrijf erkent dat de vergunbaarheid van een nieuwe omgevingsvergunning, een revisievergunning, hiermee ter discussie is komen te staan. Ook een oplossing voor het niet aanwezig zijn van een natuurvergunning wordt door de stikstof kwestie bemoeilijkt. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier