31 januari 2020

Voldoet de Vliegbasis Leeuwarden aan de regels?

Vandaag, 31 januari 2020, is mijn eerste artikel gepubliceerd in Liwwadders. Ik doe onderzoek naar de juridische situatie van de Leeuwarder militaire Vliegbasis. Daarbij komen ook de laagvliegroutes in combinatie met geluid aan de orde. Liwwadders is in afwachting van bij de Rijksinspectie Leefomgeving en Transport opgevraagde stukken. Wanneer dat materiaal is ontvangen, waarschijnlijk begin februari a.s., kan ik verder met een vervolg. Ik geniet van dit uitstapje naar de onderzoeksjournalistiek. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier