3 september 2019

Toch een vergunning voor een nieuwe windturbine te Reduzum. Politiek en het recht.

Op 10 juli 2019 schreef ik over de uitspraak van de Raad van State. Mijn cliënte, de gemeente Leeuwarden kreeg om juridische redenen geen gelijk. De provincie heeft niet de plicht om de vervanging van de oude windmolen door een hogere toe te staan, aldus de Raad van State. zonder die toestemming kan de gemeente geen vergunning verlenen. Alle inhoudelijke argumenten over milieu- en andere belangen van de initiatiefnemers en van de gemeente waren voor de Raad van State niet zo relevant. Voor de politiek wel. Het provinciaal coalitieakkoord van na de verkiezingen van juni 2019 biedt wel ruimte om aan de wens van het dorp Reduzum en van de gemeente tegemoet te komen. Vandaag heeft de gemeente de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw kunnen verstrekken, omdat de provincie geen bezwaar meer maakt, bericht Omrop Fryslân. De vergunningsprocedure liep nog bij de gemeente, maar stond op een laag pitje, tijdens de zaak bij de Raad van State. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier