10 oktober 2018

Benoemd als voorzitter van Tresoar

Na een sollicitatiegesprek in Den Haag, ben ik inmiddels enige jaren Rijksbestuurder bij Tresoar. Een organisatie, die onder andere een fijne rol speelt in Lân fan Taal, een hoofdprogramma van LF2018 (Culturele Hoofdstad). Toen ik in het jaar 2018 werd gevraagd of ik de voorzittersrol op me wilde nemen, was het besluit snel genomen. Daarin steek ik graag tijd en energie, hopend dat Tresoar daar baat bij heeft. De rol fan it Frysk by Tresoar is foar my ek wichtig.

Nu ik voorzitter ben, ben ik opeens zelf een bestuursorgaan. Tresoar is een samenwerking tussen het Rijk, de provincie Fryslân en de stichting FLMD. De voorzitter heeft enkele speciale bevoegdheden naast het bestuur, die meebrengen, dat hij of zij een overheidsinstantie is. Net zoals bijvoorbeeld een burgemeester, die speciale bevoegdheden heeft, los van het college van burgemeester en wethouders als geheel. 

De cirkel is rond. Als jurist werk ik tegen en voor overheden. En nu ben ik het zelf. 

 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier