11 juli 2018

B&W trekken omgevingsvergunning Roode Boer in

Op 26 juni 2018 hebben B&W de vergunning voor het appartementen complex op de hoek Achter de Hoven/Zuidergrachtswal te leeuwarden ingetrokken. Ook kregen mijn cliënten, omwonenden, een vergoeding voor de gemaakte proceskosten.

B&W erkennen daarmee, dat er een fout is gemaakt. Er is geen sprake van een "kruimelgeval", dat wil zeggen een kleine afwijking van het bestemmingsplan. De afwijking is zo groot, dat een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing nodig is. Die dient allereerst in een ontwerp vergunning te worden opgenomen, waarop iedereen een reactie mag geven (inspraak). Bovendien moet de gemeenteraad een politiek oordeel geven over de wenselijkheid van dit plan. Zonder goede ruimtelijke onderbouwing en zonder goedkeuring van de gemeenteraad moet de vergunning worden geweigerd. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier