24 april 2018

Niet iedere strijd met het bestemmingsplan is een kruimelgeval

Op 23 april 2018 was de hoorzitting bij de Bezwarencommissie van de gemeente Leeuwarden, als vervolg op de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland d.d. 17 april 2018 over het bouwproject De Roode Boer.

In deze zaak sta ik vier omwonenden van het bouwperceel juridisch bij. De rechtbank heeft een week gelden geoordeeld dat de vergunning van B&W voor dit bouwproject niet op grond van de zogenaamde kruimelgevallenregeling had kunnen worden verleend. Het te bouwen pand past niet binnen de voorgeschreven bestemming van de grond. In dat geval is een meer ingrijpende procedure nodig en is de gemeenteraad aan zet. Gisteravond is afgesproken, dat de hoorzitting slechts in de toekomst wordt voortgezet, wanneer B&W de uitspraak van de rechtbank bij de Bezwarencommissie ter discussie willen stellen. B&W moeten daarover nog een besluit nemen. Mijn cliënten hadden niet verwacht dat een procedure bij de rechtbank een kans op succes had. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier