31 mei 2023

De Raad van State gebruikt sinds 31 mei 2023 de strafrecht criteria bij de beoordeling wie overtreder is

De Raad van state heeft vanochtend twee interessante uitspraken gedaan. Of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon de overtreder is van bijvoorbeeld milieuregelgeving wordt vanaf nu anders beoordeeld door de hoogste bestuursrechter. Indien een overheid, zoals een gemeente, een natuurlijk persoon of een rechtspersoon verwijt regels te overtreden, op grond waarvan die overheid handhavend kan optreden, dan moet die overheid kritischer zijn. Wie is de overtreder, die kan worden aangesproken? Dit speelt bijvoorbeeld voor eigenaren van panden waarin buiten hun medeweten overtredingen plaatsvinden door huurders of andere gebruikers.

Eerder was het voldoende dat het verboden gedrag kon worden toegerekend aan in dit geval de eigenaar. Heeft de eigenaar alles gedaan om dit gedrag te voorkomen?

Vanaf nu wordt de beoordeling uit het strafrecht toegepast. Had de natuurlijke persoon of rechtspersoon het in zijn macht om de overtreding te voorkomen, is de eerste vraag. In een concreet geval zal het antwoord vaak "ja" zijn. Maar ook een tweede vraag moet met "ja" kunnen worden beantwoord, om te kunnen spreken van een overtreder. Had die persoon aanvaard dat de overtreding feitelijk en door een ander plaatsvond? Daarop zal het antwoord vaker "nee" zijn dan in het geval van een toerekening van het gedrag van een ander aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die niet feitelijk de overtreding heeft begaan. Een persoon kan pas iets aanvaarden als hij weet of moet kunnen weten dat een overtreding plaatsvindt en dat vervolgens niet voorkomt of tegenhoudt. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier