6 december 2022

Dantumadiel trekt omgevingsvergunning rubberverwerker in

Ook op 20 oktober 2022 publiceerde ik over deze zaak. Burgemeester en wethouders van Dantumadiel hebben de door omwonenden, onder andere mijn cliënten, aangevallen omgevingsvergunning op 29 november 2022 ingetrokken. Het bouwplan past niet in het bestemmingsplan. B&W voelen er niet meer voor een van het bestemmingsplan afwijkende ontwerp-vergunning te maken (om die vervolgens niet te verlenen). De brandveiligheid is niet in orde. Het enige dat de rubberverwerker mag doen is het kappen van enkele bomen, mits door het bedrijf wordt aangetoond dat daarin geen beschermde dieren verblijven. Dus van een vergunning voor groot en risicovol bedrijf naar een vergunning voor het weghalen van een paar bomen. In een brief van 5 december 2022 van de gemeente werden vele bezwaren gegrond verklaard. Eindelijk, na bijna twee jaar, is er duidelijkheid voor de omgeving en ook voor de aanvrager van de omgevingsvergunning. Er is nog wel beroep mogen tegen het uitgebreid gemotiveerde en onderbouwde besluit dat op papier bijna 1 centimeter dik is. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier