20 oktober 2022

Dantumadiel heeft toch ruimtelijke onderbouwing van rubberverwerker ontvangen

Op 19 juli 2022 plaatste ik een blog over deze kwestie. Burgemeester en wethouders van Dantumadiel hebben de eigenaar van een rubberverwerkingsbedrijf maar liefst tot 18 oktober 2022 in de gelegenheid gesteld een ruimtelijke onderbouwing in te dienen. Het door het bedrijf gewenst project is volgens de gemeente in strijd met het bestemmingsplan. Met het kennelijk op 17 oktober 2022 ingediende rapport wil het bedrijf verdedigen dat de gemeente van het bestemmingsplan moet afwijken. Het bedrijf zou daarmee een omgevingsvergunning moeten kunnen krijgen om los te gaan in Feanwâlden, in de buurt van woonhuizen. De gemeente kondigt nu een ontwerp-vergunning aan, die feitelijk het ontwerp van een weigering van de vergunning inhoudt. Tegen het ontwerp kunnen zienswijzen (bezwaren) worden ingediend. Het kan nog lang duren totdat burgemeester en wethouders weer een besluit nemen. Zij hebben echter schriftelijk aangegeven dit in beginsel uiterlijk 1 december 2022 te doen. Dan moet wel eindelijk in dit dossier tempo worden gemaakt. De omwonenden, waaronder mijn cliënten, wachten al anderhalve jaar op duidelijkheid. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier