19 juli 2022

Rubberverwerker moet vrezen zich niet in Dantumadiel te kunnen vestigen

Namens omwonenden heb ik bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning van een rubberverwerkend bedrijf (autobanden) voor een locatie in Feanwâlden. Een belangrijk aspect van deze zaak is dat na de vergunningverlening een nieuw bestemmingsplan in werking is getreden waarbinnen deze vergunning niet past. Burgemeester en wethouders van Dantumadiel delen ons standpunt dat in de bezwaarschriftprocedure moet worden getoets aan dat nieuwe bestemmingsplan. Het bedrijf krijgt nu de kans om uit te leggen waarom de gemeente in dit geval zou moeten afwijken van het bestemmingsplan. De gemeente heeft al aangegeven dat zij dat niet wil doen. Vooral in verband met het risico op brand, dat de opslag van rubberbanden meebrengt.  

https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1161578/rubberverwerker-krijgt-mogelijk-geen-omgevingsvergunning

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier