15 februari 2022

Milieudefensie gaat in beroep tegen natuurvergunning vliegbasis Leeuwarden

Op 31 januari 2022 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een vergunning aan het ministerie van Defensie verleend voor alle activiteiten op en rondom de militaire vliegbasis te Leeuwarden, op grond van de Wet natuurbescherming. De landelijke vereniging Milieudefensie gaat in beroep en heeft mij daarvoor in de arm genomen.

Het besluit om in beroep te gaan is op 12 februari 2022 bekend gemaakt aan verenigingen van dorpsbelang, behartigers van de belangen van inwoners van de dorpen in de buurt van de vliegbasis. Het Friesch Dagblad publiceerde een artikel over deze bijeenkomst. Ook Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant deden verslag. 

LNV vermeldt in de vergunning dat iedereen in beroep kan gaan wanneer de ontwerp-vergunning en de daadwerkelijke vergunning inhoudelijk verschillen. Dat is zo. Er zijn aan de vergunning van 31 januari 2022 drie voorschriften opgenomen (om de natuur te beschermen), die niet in het ontwerp staan. 

Bijzonder is dat Defensie bij de aanvraag voor de natuurvergunning geen informatie geeft over bijvoorbeeld het aantal vluchten en het motorvermogen. Die gegevens hebben invloed op de hoeveelheid geluid en de uitstoot stikstof die de vliegbasis veroorzaakt. Defensie verklaart deze informatie tot staatsgeheim. LNV verleent vervolgens de vergunning zonder die gegevens te kennen. In de natuurvergunning wordt geen enkel grens gesteld aan het aantal vliegbewegingen en de types gevechtsvliegtuigen met het bijbehorende mototvermogen. 

Daarnaast gaan Defensie en LNV uit van "verworven rechten". Hoewel dit de eerste natuurvergunning is voor de vliegbasis Leeuwarden, mag Defensie zoveel geluid en stikstofemissie produceren als past bij wat in 2001 en 2013 is vergund aan geluid. Dat is in strijd met nieuwe rechtspraak, waarin wordt uitgegaan van wat in het verleden daadwerkelijk gebeurde, in tegenstelling tot wat op grond van overheidsbesluiten was toegestaan.   

Op Omrop Fryslân gaf ik op 14 februari een mondelinge toelichting (terug te vinden op de sociale mdia van Omrop Fryslân). Deze week ben ik ook nog te horen op Radio 1 (programma 5 dagen van de NTR). 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier