1 februari 2021

Natuurbelang en Vliegbasis Leeuwarden

Op 27 januari 2021 is een nieuw artikel van mij geplaatst op www.liwwadders.nl. Het onderwerp is de Vliegbasis Leeuwarden. De landelijke inspectie houdt toezicht op de vliegbasis en verleent omgevings(milieu)vergunningen. Door het indienen van een Wob-verzoek bij de inspectie, als onderzoeksjournalist van Liwwadders, heb ik onder andere het volgende ontdekt. Defensie heeft eind 2020 voor de eerste keer een natuurvergunning voor deze vliegbasis aangevraagd, maar beweerde in 2019 dat er al een natuurvergunning was. De inspectie heeft dat overgenomen door de gevraagde omgevingsvergunningen te verlenen.

De vergunningen waren in 2019 nodig omdat het nieuwe type straaljager F-35 onderdeel ging uitmaken van de vliegbasis. Er moest door de inspectie getoetst worden op het nieuwe geluid van de F-35's.

Mij viel ook op dat Defensie zich inmiddels in de bedrijfsvoering beperkingen oplegt, wat betreft het vliegen met de straaljagers. Dit gebeurt om een positieve beslissing op de aanvraag voor de natuurvergunning te stimuleren. Er is op dit moment nog geen natuurvergunning, zelfs geen ontwerp-vergunning. De komende ontwerp-vergunning moet ter inzage worden gelegd. In een periode van zes weken kunnen dan zienswijzen over het ontwerp worden ingediend. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier