19 oktober 2020

Nieuwe vergunningen aangevraagd voor Vliegbasis Leeuwarden

Na een door mij namens Milieudefensie (en omwonenden) in maart 2020 ingediend handhavingsverzoek is er actie. De vliegbasis beschikt al deccenia niet over een natuurvergunning. De omgevingsvergunning betreffende de gevolgen voor het milieu van alles wat op de grond van de vliegbasis gebeurt is van 2001 en zwaar verouderd. Ondanks kamervragen en toezeggingen van ministers. Defensie heeft de twee vergunningen rond 1 oktober 2020 aangevraagd. De aanvragen zijn niet openbaar. De toekomstige ontwerp-vergunningen, die nog moeten worden opgesteld, zullen dat wel zijn. Milieudefensie is met name geïnteresseerd in het geluid en de uitstoot van stikstof door de activiteiten van de Vliegbasis Leeuwarden. Geluidsrapporten zijn tot nu toe steeds geheim gebleven. Stikstofberekeningen zijn zelfs nooit eerder gemaakt. In de krant Liwwadders, ook digitiaal, hebben Andries Veltman en ik, als journalist en met toestemming van Milieudefensie, over dit nieuwsfeit gepubliceerd. Met Milieudefensie ga ik als advocaat in overleg over eventuele verdere juridische stappen. Dat er nu eindelijk aan deze twee ontbrekende vergunningen wordt gewerkt, is in ieder geval een goede zaak. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier