5 augustus 2020

Nieuw stadion Cambuur en stikstof

Kort geleden is een artikel over de ontwikkelingen in het WTC-Cambuur gebied gepubliceerd op de website van het blad Liwwadders. Daarin schrijf ik over een verouderd stikstof-rapport dat de Gemeente Leeuwarden gebruikt als onderbouwing voor het in de zomer van 2019 vastgestelde bestemmingsplan voor dit gebied. Daar zullen onder andere een fastfood-restaurant, twee supermarkten, een school en het voetbalstadion voor Cambuur komen. Het rapport past de zogenaamde Aerius-berekening toe, terwijl die niet meer kon worden gebruikt op grond van de stikstof-uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. De deskundige, die het rapport van 13 juni 2019 opstelde, berekende dat de uitstoot van stikstof door met name alle verkeersactiviteiten in het nieuwe gebied 0 zal zijn op het dichts bijzijnde (5 km) relevante natuurgebied. De oude berekeningsmethode leidt ten onrechte vaak tot een dergelijke conclusie. Mij viel ook op dat de deskundige het natuurgebied de Groote Wielen kiest als het meest nabije relevante natuurgebied, terwijl dit natuurgebied niet als stikstofgevoelig te boek staat bij het Rijk. Dit natuurgebied is bij een dergelijke berekening niet relevant.

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier