21 oktober 2019

ganzen en overheidsgeld

Op 8 oktober 2019 heeft de Rechtbank Noord-Nederland een uitspraak gedaan over het de gebieden in Friesland, waar ganzen mogen eten. De Friese ganzenfourageergebieden. Er zijn door de provincie gebieden aangewezen waar de beheerder van een perceel wel of niet een vergoeding kan ontvangen indien er door hem schade wordt geleden omdat de ganzen het gras opeten. De provincie heeft bij het vaststellen van de plekken van de fourageergebieden een afweging gemaakt op basis van de provinciale financiële doelen. De provincie wil in Friesland onder andere zo weinig mogelijk vergoeding wegens ganzenvraat betalen. Die motivering staat de rechtbank niet toe. De vrijstellingsbepalingen uit de Wet natuurbescherming zijn gebaseerd op het voorkomen van schade voor de beheerder van de grond en op het beschermen van ganzen, niet op de financiële huishouding van de provincie. In dit geval ging het om een gebied van een beheerder, dat omringd werd door gebieden met een andere provinciale status. Op het perceel zat echter al een andere subsidie, waardoor de provincie dubbel zou moeten betalen, bij de door de beheerder gewenste status. Het besluit van de provincie is vernietigd. De uitspraak kunt u vinden onder zaaknummer LEE 18/3590 via rechtspraak.nl. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier