10 juli 2019

Uitspraak Raad van State over windturbine Reduzum

De Raad van State heeft op 10 juli 2019 geoordeeld, dat de provincie Friesland zonder specifieke afwegingen mag weigeren dat de windturbine in het dorp Reduzum wordt verhoogd. Deze uitspraak staat op de website van de Raad van State. 

De gemeente Leeuwarden, mijn cliënte, had -samengevat- aangevoerd dat de provincie in een individueel geval, zoals dat van Reduzum, de plicht heeft de voor- en nadelen af te wegen. De uit begin 2015 stammende standaard weigering van de provincie om een verhoging van welke windturbine dan ook toe te staan, is in juridische zin niet onredelijk, alsdus de Raad van State. De uitspraak is kort. Toch heeft de Raad van State negen weken nodig gehad om deze te maken. 

Het woord is nu aan de politiek. Het coalitieakkoord van juni 2019 van het college van gedeputeerde staten van Friesland biedt wel mogelijkheden. Dus: wordt vervolgd. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier