17 januari 2019

Nieuwe ontwerp omgevingsvergunning Roode Boer bij gemeenteraad

Op 16 januari 2019 tijdens het Open Podium van de raad van Leeuwarden is gesproken over een eventuele nieuwe vergunning voor het bouwproject Roode Boer. Namens mijn cliënten, een viertal omwonenden, heb ik ingesproken en vragen van raadsleden beantwoord. Daarna heeft wethouder Henk Deinum vragen van de raadsleden beantwoord. Het resultaat is dat de wethouder vier toezeggingen aan de raad deed. Met name wordt door het B&W beoordeeld of de raad meer stukken nodig heeft om een besluit te kunnen nemen. In het dossier van de raaadsleden ontbreekt onder andere de uitspraak van de rechtbank van 17 april 2018 over de eerdere vergunning, die B&W naar aanleiding van die uitspraak hebben moeten intrekken. Ook komt er een schriftelijke reactie op mijn inspreek-notitie. De planning is, dat de gemeenteraad op 23 januari 2019 een besluit neemt. Het is kort dag. 

Mijn cliënten willen geen extended stay-complex met daarin mensen, die tijdelijk in de appartementen verblijven, maar "echte buren". Een reguliere woonbestemming, zoals de gemeente die nog in 2016 in het bestemmingsplan heeft vastgelegd. De gemeente is zelfs een kettingbeding aangegaan met de eigenaar van het perceel Achter de Hoven 1, die tot woningbouw verplicht. Ook volgens B&W versterken reguliere woningen de woonrelatie in een wijk. De Oranjewijk heeft daaraan behoefte, aldus mijn cliënten. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier