17 december 2018

Hoger beroep dorpsmolen Reduzum

In de NRC (11 oktobeer 2018) stond een groot artikel van journalist Karin de Mik over de dorpsmolen te Reduzum. Drie dorpen, die een oude windtubine exploiteren, willen deze vervangen door een hogere, het enige rendabele alternatief. De gemeente Leeuwarden, waarvoor ik optreed, ondersteunt deze wens. Maar de provincie Fryslân wil niet dat enige windturbine op land wordt vervangen door een hoger exemplaar. In het artikel worden alle aspecten van deze kwestie belicht. Duurzaamheid, burgerkracht, landschap, geld en zeker ook de politieke discussie binnen de provincie. De journalist tekent uit mijn mond op, dat de gemeente Leeuwarden van mening is dat de molen saamhorigheid en sociaal-economische vitaliteit geeft aan de dorpen. Van de opbrengsten van de windturbine worden namelijk mooie zaken, zoals de aanleg van een ijsbaan, betaald. 

In deze principiële zaak deed de rechtbank op 7 september 2018 uitspraak. De provincie heeft het recht niet mee te werken, volgt uit de uitspraak. Burgemeester en wethouders, op 14 november 2018 gesteund door de gemeenteraad, hebben besloten tot hoger beroep. De gemeente en ik zien voldoende redenen om af te dingen op de uitspraak van de rechtbank. Het is onjuist dat een afweging in een concreet geval oftewel een incidentele uitzondering niet mogelijk is, is onze stelling. De hoger beroepsgronden zijn bij de Raad van State ingediend. Het wachten is op het schriftelijk verweer van het college van gedeputeeerde staten van de provincie. Daarna zal de Raad van State een zitting kunnen plannen. Wordt vervolgd. 

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier