18 mei 2018

Plan dorpsmolen Reduzum leidt tot procedure tussen gemeente en provincie

Windenergie in Fryslân is een politiek en juridisch onderwerp. De gemeente Leeuwarden heeft de provincie Fryslân gevraagd  een uitzondering te maken op de regel dat een windtubine niet vervangen mag worden door een hogere. Dit omdat in het dorp Reduzum sprake is van een unieke situatie. De dorpsbewoners willen graag de oude, lage windtubine vervangen door een nieuwe, hogere windmolen met zelfvoorzienendheid als streven. Omdat iedere uitzondering voor de provincie onbespreekbaar is, zal de rechtbank de knoop moeten doorhakken. Als externe jurist van de gemeente in deze zaak, spijt het mij, dat de provincie ook op de zitting, ondanks de vragen en opmerkingen van de rechtbank, niet over een mogelijke oplossing wil spreken.

Reacties

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Naar contactformulier